Партнери


Официјален партнер - Tez Tour, Турција 

Партнер за хотелски резервации - GoGlobal Travel, Израел 

 

Партнери за авионски резервации: 

Trabase, Бугарија 

 

Amadeus     

 

Galileo      

 

Партнери за хотелски резервации во Грција: 

Filos Travel 

Zeus Travel  

 

Успешно соработуваме и со сите туристички агенции во Македонија, како и неколку агенции низ Балканот.