Сите соби и апартмани се опремени со:
Телевизор, телефон, жичен и безжичен интернет, сеф, мини бар