Двокреветна соба – СЕ ВКЛУЧЕНО
(25-29м², една соба).