Сите соби имаат две оделни легла или француски лежај…