Јуниор суит – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО
(48м²) една голема соба со дел за седење)