Правила и услови за престој во: хотел, вила, апартман, куќа, бунгалов и др сместувачки објекти

Овие правила се врз основа на важечкото законодавство во земјата домаќин.

Почитувајте ги правилата зошто администрацијата на објектот може да го прекине престојот и услугите на гости кои ги прекршуваат правилата на недомакинско однесување во истиот.

Поплаки и препораки можат да бидат оставени во книгата за гости на рецепција или кај управникот.

Одјавување на собите е до 09;00-10;00 ч., пријавување по 14:00 ч. (локално време)

Обратете се на рецепција за информација каде се служи храна во објектот и време од-до.

Ако заминувате порано, обратете се на рецепцијата претходната вечер за да Ви приготват сув (ланч) пакет.

Вашите скапоцености, документи оставете ги во сефот на рецепција или во вашата соба. (доколку има сеф)

За предмети оставени без надзор во собата или во просториите на објектот, одговорноста е на гостинот .

Информирајте се на рецепција кои се бесплатни услуги во објектот….

Информирајте се на рецепција кои услуги се со плаќање….

Гостинот ја надоместува штетата во целост во согласност со условите и документите на објектот (ако има штета)

Доколку постои систем за видео надзор (освен во тоалетите и собите), во останатите простории на објектот, Вие се согласувате со видео надзорот.

Со цел да се обезбеди ред во објектот информирајте се на рецепција кои нешта се забранети како на пример:

Пушење цигари во собите, салоните и другите простории во хотелот и сл.

Употреба на електрични апарати во просториите (освен овластените) и сл.

Чување на запаливи материјали во просториите не е дозволено.

Внесување материјали и предмети кои се опасни за здравјето и животот на другите не е дозволено.

Отстранување и поместување на мебел од просториите.

Повреда на стандардите на однесување, вклучувајќи употреба на алкохол, дрога…

Агресивно однесување и активности кои се закануваат на здравјето и имотот на другите не е дозволено.

Оштетување на хотелскиот имот не е дозволено.

Прифаќање на посетители во собите по 20:00 ч. ако не се регистрирани не е дозволено.

Картичката (клучот) од вашата соба не смеете да ја давата не други лица.

Паркирање на автомобили на влез, излез, како и на тревниците не е дозволено .

Не е дозволен престој во објектот на домашни миленици.

Сместување, услови и плаќање на услуги во хотелот

Можете да ги плаќате услугите кои сте ги направиле во хотелот во готовина, дебитна или кредитна картичка.

За предвремено напуштање на објектот задолжително земете документ од рецепција со потпис и печат.

Услугите како што се рано пријавување (пред 14.00) и доцна одјавување (по 12.00) им се наплаќаат на гостите